СЕМИНАР ОДРЖАН У НАШОЈ ШКОЛИ

28. октобра 2018. године, у нашој школи је одржан семинар под називом “Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи”.

Организатор програма је Центар за образовање и професионални развој – Београд, а аутори и реализатори семинара били су Бојан Грујић, дипломирани педагог и Марина Пејчиновић, мастер академске студије другог степена.

Општи циљеви семинара:

Оспособљавање наставника да применом различитих типова наставе и њиховим комбиновањем успешно решавају постављене образовно-васпитне проблеме и захтеве савремене наставне праксе.

Специфични циљеви:

– Подстицање и оспособљавање наставника за коришћење индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе, на увођење иновација у образовно-васпитном раду, на комбинацију наставних система (типова наставе).

– Подстицање и оспособљавање наставника на квалитетно управљање једноразредним и комбинованим одељењем у оквиру различитих модела методичке организације часа.

– Оспособљавање наставника да припреми и организује наставу која подстиче креативност ученика и води до ефикаснијег учења.

Теме програма:

– Типови наставе у једноразредним и комбинованим одељењима

– Индивидуализована настава и учење

– Програмирана настава и учење

– Проблемска настава и учење

– Егземпларни модел наставног рада Паузе

Сликовит приказ атмосфере са описаног семинара можете погледати ОВДЕ.

Comments are closed