Запослени

Ваннаставно особље :

 1. Алексијевић Мирослав, директор школе
 2. Глишовић Ирена, педагог школе
 3. Маслак Данијела, секретар школе
 4. Николић Наташа, библиотекар
 5. Павловић Мирјана,  помоћни радник, Доња Трнава
 6. Павловић Гордана,  помоћни радник
 7. Ђорђевић Ивана,  помоћни радник
 8. Станојевић Бранка,  помоћни радник
 9. Павловић Живорад, ложач
 10. Петровић Данијела, помоћни радник, Светлић
 11. Тимотијевић Слободан, ложач, Витлина

Наставно особље :

 1. Величковић Зорица, српски језик, српски језик и књижевност
 2. Бошковић Драгана, енглески језик
 3. Дејан Грујић, историја
 4. Марковић Лидија, географија
 5. Матић Снежана, хемија
 6. Јекнић Нада, руски језик
 7. Зорклија Соња, физика, информатика и рачунарство
 8. Маслак Вулета, биологија
 9. Јевтић Јасмина, информатика и рачунарство
 10. Милорадовић Весна, разредна настава, Доња Трнава
 11. Вукићевић Душица, разредна настава, Светлић
 12. Пухаловић Биљана, разредна настава, Витлина
 13. Јевђевић Светлана, разредна настава
 14. Петровић Драгана, разредна настава
 15. Пајевић Сретен, разредна настава, Доња Трнава
 16. Благојевић Бојана, разредна настава, Витлина
 17. Јабланчић Вера, енглески језик
 18. Николић Наташа, грађанско васпитање
 19. Марковић Зорица, веронаука – српско православна
 20. Вујановић Златко, веронаука – српско-православна
 21. Шапић Славица, техника и технологија, техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство
 22. Ђорђевић Тамара, ликовна култура
 23. Петровић Марија, математика
 24. Илић Јасминка, разредна настава
 25. Микићевић Марија, музичка култура
 26. Павловић Слађана, физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање, обавезне физичке                                                     активности, изабрани спорт
 27. Петровић Ђорђе, физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање, обавезне физичке                                                     активности, изабрани спорт (замена)

Comments are closed