Запослени

Ваннаставно особље :

 1. Алексијевић Мирослав, директор школе
 2. Глишовић Ирена, педагог школе
 3. Маслак Данијела, секретар школе
 4. Николић Наташа, библиотекар
 5. Павловић Мирјана,  помоћни радник, Доња Трнава
 6. Павловић Гордана,  помоћни радник
 7. Ђорђевић Ивана,  помоћни радник
 8. Станојевић Бранка,  помоћни радник
 9. Павловић Живорад, ложач
 10. Петровић Данијела, помоћни радник, Светлић
 11. Тимотијевић Слободан, ложач, Витлина

Наставно особље :

 1. Величковић Зорица, српски језик
 2. Дедеић Јелена, физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање
 3. Бошковић Драгана, енглески језик
 4. Дејан Грујић, историја
 5. Марковић Лидија, географија
 6. Сталетовић Снежана, хемија
 7. Јекнић Нада, руски језик
 8. Зорклија Соња, физика, информатика и рачунарство
 9. Маслак Вулета, биологија
 10. Јевтић Јасмина, информатика и рачунарство
 11. Милорадовић Весна, разредна настава, Доња Трнава
 12. Вукићевић Душица, разредна настава, Светлић
 13. Пухаловић Биљана, разредна настава, Витлина
 14. Јевђевић Светлана, разредна настава
 15. Петровић Драгана, разредна настава
 16. Пајевић Сретен, разредна настава, Доња Трнава
 17. Благојевић Бојана, разредна настава, Витлина
 18. Јабланчић Вера, енглески језик
 19. Николић Наташа, грађанско васпитање
 20. Богојевић Александар, веронаука – српско православна
 21. Шапић Славица, техника и технологија, техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство
 22. Ђорђевић Тамара, ликовна култура
 23. Ђорђевић Драгица, математика
 24. Илић Јасминка, разредна настава
 25. Микићевић Марија, музичка култура
 26. Павловић Слађана, изабрани спорт

Comments are closed